ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)
นักศึกษาดูงานสำนักโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม สมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
 
- หัวข้อบรรยาย
  • โครงสร้างสำนักโภชนาการ
  • โภชนาการในกลุ่มสตรีและเด็ก, วัยรุ่นและวัยทำงาน
  • กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต Growth Chart รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติ อ่านค่ากราฟการเจริญเติบโตเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
  • การจัดทำฐานข้อมูลโภชนาการ
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข