ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
(จำนวนคนอ่าน 65 คน)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 รณรงค์ "Love Milk Day”
วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่าพระราชวัง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยการมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน ตามโครงการ "เด็กไทย สายตาดี” ที่ได้ตรวจ  คัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ทั่วประเทศ และได้มอบนมจืดพร้อมแก้ว    ดื่มนม เพื่อรณรงค์ให้เด็กวัยเรียนดื่มนมรสจืด 2 แก้วทุกวัน วันละ 200 มิลลิลิตร เพื่อช่วยให้เด็กมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นและเติบโตเต็มศักยภาพ

 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์งานวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กวัยเรียนมีทักษะชีวิตด้านการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นรณรงค์การดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว และมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ เกม Food Choice เพื่อให้เด็กเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงอย่างถูกต้อง  เกมปิดตาป้อนนม เพื่อส่งเสริมให้เด็กดื่มนมจืด เกมชู้ทบาส และเกม Monkey Jumper เพื่อส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายชนิดที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้รับนมจืดและของที่ระลึก โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมงานรวมทั้งสิ้น 500  คน

 

 

ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข