ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
คนไทยไร้พุง

การประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
เรื่อง "องค์กรไร้พุง...สู่คนไทยไร้พุง"
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสาร download

แนวทางการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ปี พ.ศ.2554

"เครือข่ายสุขภาพ และการประเมินผลสัมฤทธิ์"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.องอาจ วิพุธศิริ

"องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง เพื่อคนฉะเชิงเทราลดพุง"
โดย สสจ.ฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดไฟล์ Video


คนไทยไร้พุง ปี 2553

คนไทยไร้พุง ปี 2554

Excel ป้อนข้อมูลวัดเอว ต้นฉบับ
Excel ป้อนข้อมูลวัดเอว ตัวอย่าง

ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข