ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
Media
โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.
โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.
โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.
โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.
วีดีทัศน์ ไอโอดีนแห่งชาติ 2558
วีดีทัศน์ ไอโอดีนแห่งชาติ 2558
ตอนที่ 1 อาหารทารกตามวัย เรียนรู้และเตรียมพร้อมอย่างเข้าใจ
อาหารทารกตามวัย เรียนรู้และเตรียมพร้อมอย่างเข้าใจ โดย พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารรสุข
ตอนที่ 2 อาหารทารกตามวัย เริ่มต้นอย่างไร ไม่เสียโอกาสเติบโต
อาหารทารกตามวัย เริ่มต้นอย่างไร ไม่เสียโอกาสเติบโต โดย พญ. นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตอนที่ 3 อาหารทารกตามวัย เสริมพัฒนาการ ได้สารอาหารครบถ้วน
อาหารทารกตามวัย เสริมพัฒนาการ ได้สารอาหารครบถ้วน : เสริมพัฒนาการ ได้สารอาหารครบถ้วน :
ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน" โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน:จากอดีตสู่อนาคต
การบรรยายความรู้เรื่อง "การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน:จากอดีตสู่อนาคต" (Sustainable Elimination of Iodine Deficiency: From the pastto the future) โดย ดร.นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข