ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> New

New
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) (15 ก.พ. 2560)
สธ.ส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ (14 ก.พ. 2560)
อ่าน 21 ครั้ง
ต้อนรับนักศึกษาดูงานสำนักโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (14 ก.พ. 2560)
ประชุมการบริหารการเปลี่ยนแปลง change มกราคม 2560 (30 ม.ค. 2560)
อ่าน 35 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (26 ม.ค. 2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (17 ม.ค. 2560)
อ่าน 86 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร (16 ม.ค. 2560)
อ่าน 130 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานเพื่อโภชนาการทุกกลุ่มวัย" 24-25 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (6 ม.ค. 2560)
อ่าน 66 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 2 ภาคใต้ (27 ธ.ค. 2559)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี และการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12 ธ.ค. 2559)
อ่าน 218 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4 ด้าน (30 พ.ย. 2559)
อ่าน 202 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าเพื่อพัฒนาเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน (7 พ.ย. 2559)
อ่าน 145 ครั้ง
การพัฒนาขนมกรุบกรอบด้วยการลดน้ำตาล ไขมัน โซเดียม 25 % ของ นางวสุนธรี เสรีสุชาติ (31 ต.ค. 2559)
ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดค่าย"กินพอดี ไม่มีอ้วน"เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ของ นางสาวพรวิภา (ศิริบงกช)ดาวดวง (25 ต.ค. 2559)
แผนที่ GIS โรงงานเกลือเสริมไอโอดีนทั่วประเทศ 280 โรง (19 ต.ค. 2559)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 (12 ต.ค. 2559)
(ร่าง) แผนการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2560 - 2564 (11 ต.ค. 2559)
สำนักโภชนาการต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 กันยายน 2559 (19 ก.ย. 2559)
อ่าน 124 ครั้ง
สำนักโภชนาการ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม จาก สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลง 12 กันยายน 2559 (15 ก.ย. 2559)
อ่าน 104 ครั้ง
สำนักโภชนาการ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (9 ก.ย. 2559)
อ่าน 128 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข