คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.10.2561
138
0
แชร์
01
ตุลาคม
2561

การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
1.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน