คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 15.5.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2567 18.4.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2567 18.3.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 16.2.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2567 15.1.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 19.12.2566
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 16.11.2566
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 18.10.2566
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18/10/2566
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2566 (upload 15.09.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (upload 17.08.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (upload 18.07.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (upload 16.05.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (upload 15.05.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2566 (upload 19.04.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (upload 15.03.2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (upload 16.02.2566)
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2566 (upload 17.01.2566)
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (upload 16.12.2565)
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (upload 21.11.2565)
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (upload 18.10.2565)
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (upload 18.10.2565)
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2565 (upload 16.09.2565)
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (upload 17.08.2565)
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (upload 19.07.2565)
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (upload 16.06.2565)
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (upload 18.05.2565)
ขนาดไฟล์ 2.99 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2565 (upload 29.04.2565)
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (upload 16.03.2565)
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (upload 18.02.2565)
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565 (upload 18.01.2565)
ขนาดไฟล์ 3.42 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (upload 17.12.2564)
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (upload 17.11.2564)
ขนาดไฟล์ 3.61 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (upload 20.10.2564)
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2564

ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
คำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนัก รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 2563) .pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบที่ 1 - 6 เดือนแรก (ต.ค. - มี.ค.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบลงทุน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนเมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.03 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1-2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย