คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาบุคลากร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 4/2561 เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ วิวaวัง รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เอกสารการประกอบการบรรยาย เรื่องไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ .pdf
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 649 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารการประกอบการบรรยาย เรื่องไอโอดีน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 8487 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 4/2561 เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ วิวaวัง รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 3/2561 เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 3/2561 เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 2/2561เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สานักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 2/2561เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านโภชนาการ วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สานักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 438 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 1/2561เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านภาวะโลหิตจางกับ หญิงวัยเจริญพันธุ์(สาวไทยแก้มแดง)วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สานักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nutrition Journal Club ครั้งที่ 1/2561เพื่อความรอบรู้สุขภาพด้านภาวะโลหิตจางกับ หญิงวัยเจริญพันธุ์(สาวไทยแก้มแดง)วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สานักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางนโยบายในการดำเนินงานโภชนาการ ปี2561 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางนโยบายในการดำเนินงานโภชนาการ ปี2561 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ยุค DOH 4.0 (มิติบุคคล) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ยุค DOH 4.0 (มิติบุคคล) ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย