คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานวิจัยปี 2550-2554 (กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 3799 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สารอาหารในกาแฟเย็น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 3618 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณหวานมันเค็มในขนมหวานไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 2085 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณใยอาหาร น้ำตาล แร่ธาตุในผลไม้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 3378 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณสารในอาหารจานเดียวที่จำหน่ายในกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 1545 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารอบและทอด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 1080 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณแมกนีเซียมและสังกะสีในอาหาร2_7_58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 10046 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2552

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ กองโภชนาการ 2552.doc
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสำรวจการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2549

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ

งานวิจัยปี 2548

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ชนิดและปริมาณน้ำตาล วิตามินซี และโปแตสเซียมในน้ำผลไม้ และชนิดและปริมาณน้ำตาลในขนม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการการศึกษาปริมาณโฟเลทในอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 1174 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2547

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับติดตามการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมควบคุมน้ำหนักสำหรับหญิงวัยทำงานที่มีภาวะโภชนาการเกิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 829 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการร่วมสนองพระราชปณิธานโครงการเสริมธาตุเหล็กเพื่อให้เด็กสุขภาพดีที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน 2546-2547.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการส่งเสริมการบริโภคแคลเซียมในเด็กนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมการให้อาหารทารกตามวัยที่เหมาะสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาปริมาณพลังงานในอาหารว่างและขนมขบเคี้ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1898 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุณภาพโปรตีนและไขมันในแมลงที่กินได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 6912 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานศึกษาวิจัย

งานวิจัยปี 2546

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
โครงการเกลือไอโอดีนต้มสูตรใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินความก้าวหน้า โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการของเด็กอายุ 0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัยการส่งเสริมโภชนาการ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีอาการและมีอาการในระ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2545

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การได้รับไอโอดีนจากแหล่งต่างๆของประชากรไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิจัยปฏิบัติการในการควบคุมและป้องกันภาวะพร่องขาดเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 366 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อคัดกรองพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 5220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโลหิตจาง ปี 2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2544

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
โครงการเสริมยาเม็ดธาตุเหล็ก อาหารกลางวันที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก และการให้ โภชนศึกษา-สุขศึกษา เพื่อควบคุม และป้องกัน ภาวะโลหิตจาง จากการขาด ธาตุเหล็กในเด็ก นักเรียน อายุ 6-14 ปี ในต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2544.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2543

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2543.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ จากการประยุกต์ ทฤษฏีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานวิจัยปี 2542

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การศึกษาความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในระดับครัวเรือนในประเทศไทย 2542.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการใช้สารปรุงรสและพฤติกรรมการใช้น้ำปลาในชุมชน 2542.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อภาวะไขมันสูงในเลือดในกลุ่มอาชีพผู้บริหาร และผู้ใช้แรงงาน 2542.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาแนวโน้มภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ปี 2539-2542.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย