คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือนกันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ก.ย.2565
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนสิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ส.ค.2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกรกฎาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ก.ค.2565
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก มิ.ย.2565
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก พ.ค.2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนเมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก เม.ย.2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก มี.ค.2565
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ก.พ.2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ก.ย.2564
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ ก.ย.2564
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Cluster แม่และเด็ก ส.ค.2564
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ ส.ค.2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวัง รอบ 9 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster แม่และเด็ก ก.ค.2564
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น ก.ค.2564
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยทำงาน ก.ค.2564
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ ก.ค.2564
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผล
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการพระราชดำริ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล Cluster แม่และเด็ก.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล Cluster วัยทำงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล Cluster ผู้สูงอายุ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย