คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Workshop on Experience Sharing

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Final Summary Report

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final Summary Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Annex

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
Annex 20 Photo.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 19 Closing Speech.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 18 Study Visits on Thailand Best Practice Models Study visits from Group 2 Thai Woman Red Cheek Program in Chonburi and Samutprakarn Provinces.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 17 Study Visits on Thailand Best Practice Models Group 1 From Iodine Surveillance to prevention and control programing in Ratchaburi Province.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 16 Output from Group 2 discussion on Global Nutrition Targets 6 - 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 15 Output from Group 1 discussion on Global Nutrition Targets 1 - 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 14 Fiscal Measures on Sugar Sweetened Beverages (SSBs) to Promote Health in Thailand.pdf
ขนาดไฟล์ 5.24 MB
ดาวน์โหลด 945 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 13 Milk Code Act- Control of Marketing and Promotion of Infant and Young Child Food Act 2017.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 660 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 12 From Iodine Surveillance to prevention and control programing.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 11 Nutrition Surveillance through Life Course Approach in Thailand.pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 10 National Nutrition Council (NNC) Philippines- ASEAN Workshops on Sharing Practices on Nutrition Surveillance.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 9 ASEAN Secretariat- Updates on the Promotion of Good Nutrition and Healthy Diet .pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 8 World Bank- Investing in Nutrition for Growth and Productivity.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 7 UNICEF Perspectives- Nutrition Data and Surveillance.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 6 Honorable Lecture- The Nutrition Transition in Thailand- From Past Present Experience to Future.pdf
ขนาดไฟล์ 4.66 MB
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 5 Opening Speech.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 4 Administrative Arrangement.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 3 List of Delegates.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 2 Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Annex 1 Concept Note.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย