คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ ด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ดาวน์โหลด 691 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเสนอคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ วันที่ 11 มกราคม 2567
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานโภชนาการระดับประเทศ สู่ระดับพื้นที่
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570).pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 1140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ในช่วงครึ่งหลังของแผน พ.ศ. 2565 - 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนปฏิบัติการโภชนาการ2565-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 16.65 MB
ดาวน์โหลด 2132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
e-book แผนปฏิบัติการโภชนาการ 2565-2566

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ.2562-2566 ระยะครึ่งแผน

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการโภชนาการระดับชาติ 5 ปี .pdf
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด 1234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย