คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบรายงานผล สขร.1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรก ต.ค. 2562 - มี.ค.2563 (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม (แบบ สขร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย