คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานบุคลากร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน 22/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอโอน-ขอย้าย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภททั่วไปdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอย้ายdocx.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอโอน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบเกื้อกูลโอน-ย้าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน-ประเภททั่วไป.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย