คุณกำลังมองหาอะไร?


กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-19 ปี
 

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิก 

 

อายุ 0 - 5 ปี อายุ 0 - 5 ปี
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศชายสำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักของลูก กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักของลูก

กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงของลูก

กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กอายุ 0 – 5 เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงของลูก
   
อายุ 0 - 2 ปี อายุ 0 - 2 ปี

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุ 0 - 2 ปี เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุ 0 - 2 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)

 

 

 
อายุ 2 - 5 ปี อายุ 2 - 5 ปี
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 2 - 5 ปี เพศชาย
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)
กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กอายุ 2 - 5 ปี เพศหญิง
สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก
(อ้วน สมส่วน ผอม)
   

 

 

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 - 19 ปี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
เพศชาย
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 - 19 ปี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
เพศหญิง
   
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 - 19 ปี น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เพศชาย
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 6 - 19 ปี น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เพศหญิง