คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะปี67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ67-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ67-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
โฆษณาและสิ่งพิมพ์-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุสำนักงาน-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุคอมพิวเตอร์-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมครุภัณฑ์-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานจ้าง-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุวิทยาศาสตร์-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.47 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประกวดราคา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อบ้านสำเร็จรูปและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ขนาดไฟล์ 5.66 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-พฤษภาคม-2564-.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
โฆษณาและสิ่งพิมพ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุสำนักงาน-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุคอมพิวเตอร์-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยานพาหนะ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมครุภัณฑ์-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานจ้าง-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 6.25 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุวิทยาศาสตร์-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 66
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.86 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
โฆษณาและสิ่งพิมพ์ 12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุสำนักงาน 12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุคอมพิวเตอร์12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยานพาหนะ12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมครุภัณฑ์ 12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งานจ้าง 12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วัสดุวิทยาศาสตร์12-10-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย