คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1-2567
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ 2566

ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 12-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 11-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2-2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1-2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ 2565

ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 12-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 11-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1-2565

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ 3/2565
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ 2564

ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 12-2564 (เดิม3/65)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 12-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 11-2564 (เดิม2/65)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 11-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10/2564 (เดิม1/2565)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1-2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 13:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 12:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 11:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 10:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 9:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 8:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 7:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 690 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมชี้แจงและถ่ายระดับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 2.5 บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 2.3 เบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 2.2 ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 2.1 ควบคุม กำกับดูแล บริหารงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.28 การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.15 วัยทำงาน BMI ปกติ สำนักโภชนาการ (ปรับ template รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 1699 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.15 วัยทำงาน BMI ปกติ สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 869 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.9 เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.6 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.4 Care Plan สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template สำนักโภชนาการ 10 ตัวชี้วัด - 1.2 พัฒนาการสมวัย สำนักโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมชี้แจงและถ่ายระดับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
One page พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5:2563 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัยโภชนาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล (Cisco WebEx).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (DRI) ครั้งที่ 3:2563.jpg
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (DRI) ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.50 MB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (DRI) ครั้งที่ 1:2563.jpg
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2:2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4-2565
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4-2565
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-2565
ประชุมคณะทํางานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2565
One page การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM) สำนักโภชนาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines FBDGs) ครั้งที่ 1/2565
ประชุมจัดทำข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (Food Based Dietary Guidelines FBDGs) ครั้งที่ 2/2565
จัดกิจกรรม Nutrition Journal Club ครั้งที่ /2565