คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ด้านโภชนาการรอบ 5 เดือนหลัง.rar
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเฝ้าระวังฯ ด้านโภชนาการรอบ 5 เดือนแรก.rar
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ วัยทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ วัยรุ่น.rar
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กวัยเรียน.rar
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ สตรีและเด็กปฐมวัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯของหน่วยงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังฯของหน่วยงาน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Templateตัวชี้วัดด้านโภชนาการ_ปรับปรุง.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ตัวชี้วัดด้านโภชนาการ.rar
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพอาหารและออกกำลังกาย.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานภาวะอ้วนลงพุง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมประเมินภาวะอ้วนลงพุง SOS1 50000 case.xlsx
ขนาดไฟล์ 12.75 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุงรายจังหวัด ปี 2552.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป.doc
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 1209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2549-2553.doc
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทย.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะการประเมินสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มประชาการรายพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ ปี 2554-2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ รายจังหวัด พ.ศ. 2554-2557.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะเด็กและผู้สูงอายุ และร้อยละความครอบคลุมเสริมไอโอดีนในครัวเรือน พ.ศ.2554 - 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557 แยกเป็นรายภาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557 74 จังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557 ศูนย์อนามัยที่ 1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย