คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง67เพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนหลัง 29-5-63.pdf
ขนาดไฟล์ 4.20 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6 เดือนแรก)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผล แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย