คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารไทย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารไทย 2561 NUTRITIVE VALUES OF THAI FOODS

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางคุณค่า 2018.pdf
ขนาดไฟล์ 82.34 MB
ดาวน์โหลด 88962 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 2544 NUTRITIVE VALUES OF THAI FOODS 2001

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
nutritive_values_of_thai_foods.pdf
ขนาดไฟล์ 19.68 MB
ดาวน์โหลด 6883 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรดไขมันและ คอเลสเตอรอลในอาหารไทย Fatty Acids Composition and Cholesterol in Thai foods

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรดไขมันและคอเลสเตอรอลในอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 13.03 MB
ดาวน์โหลด 8534 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงชนิดและปริมาณกรดอมิโนในอาหารไทย AMINO ACID CONTENT OF THAI FOODS

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชนิดและปริมาณกรดอมิโนในอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.30 MB
ดาวน์โหลด 7993 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คอเลสเตอรอล และ กรดไขมัน ในอาหารไทย CHOLESTEROL

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
chorlesterol.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 1848 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คุณค่าทางโภชนาการ ในผลไม้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
fruit_nutritioin3.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 32965 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปริมาณน้ำตาล ในผลไม้ไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
sugarfruit.pdf
ขนาดไฟล์ 3.61 MB
ดาวน์โหลด 53105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปริมาณแคลเซียม ในอาหารไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปริมาณแคลเซียม ในอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 1804 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

CHOLESTEROL คอเลสเตอรอล และ กรดไขมัน ในอาหารไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
CHOLESTEROL คอเลสเตอรอล และ กรดไขมัน ในอาหารไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 8.37 MB
ดาวน์โหลด 10736 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย